Microsoft Azure Mobile Services là một dịch vụ được Azure thiết kế để khai thác tài nguyên và phát triển các ứng dụng di động cao chức năng sử dụng điện toán đám mây Azure. Mobile services mang đến bộ các dịch vụ của Azure cần thiết để xây dựng backend cho ứng dụng, trong đó có:

  • Hỗ trợ thư viện client cho đa số các môi trường phát triển ứng dụng di động: Windows, Windows Phone, Android, iOS, Xamarin,…
  • Cung cấp và quản lý dữ liệu một cách đơn giãn cho ứng dụng
  • Tích hợp Notification service để push notification (thông báo) đến ứng dụng
  • Tích hợp các phương thức xác thực (authentication) phổ biến
  • Phân quyền truy cập dữ liệu trên các bản
  • Hỗ trợ truy chuyển đổi, truy cập dữ liệu từ business logic
  • Tích hợp các dịch vụ đám mây khác
  • Hộ trợ mở rộng hạ tầng dịch vụ
  • Dịch vụ theo dõi và ghi lại lịch sử (monitoring và logging)

Mobile Services cung cấp 2 lựa chọn ngôn ngữ để xây dựng backend business logic là: JavaScript (node.js) hoặc ngôn ngữ .NET (Web API project).

Tạo mới một Mobile Service

Để tạo mới mội Mobile service ta thực hiện như sau

1. Đăng nhập vào Management Portal. Ở thanh công cụ dưới cùng, click +NEW. Chọn ComputeMobile Service, click Create.

2. Tại Create a Mobile Service dialog, chọn Create a free 20 MB SQL Database, chọn JavaScript hoặc .Net Runtime (Backend) , sau đó nhập subdomain name vào URL textbox. Click Next

3. Đến trang Specify database settings, bạn nhập các thông tin của database như Name, Login name, Password, Region

Lưu ý: ở đây mình tạo mới một database và server, tuy nhiên bạn vẫn có thể dùng một database hoặc một server có sẵn.

Kết nối ứng dụng client tới Mobile Service

Sau khi tạo thành công một Mobile Service trên Azure, bạn có thể dễ dàng tạo mới một ứng dụng và kết nối đến Mobile service đó thông qua Management Portal.

Bằng cách chọn vào service mà bạn vừa tạo bạn sẽ đến với trang Quick Start, ở đây cho phép bạn tạo mới một project tương ứng với các platform phổ biến như Windows, iOS, Android, Xamarin,… hoặc hướng dẫn bạn cách thêm Mobile service vào project có sẵn. Bạn chỉ việc chọn Platform và làm theo hướng dẫn.

Lưu ý:Mỗi Mobile service có một URL dạng https://<your-domain-name>.azure-mobile.net/ và 2 mã key gồm Application key Master key. Chi tiết xem ở đây

Tài liệu và hướng dẫn làm quen với Azure Mobile Serivce xem tại đây (

Hết Phần 1

Phần tiếp theo: Truy cập dữ liệu với Azure Mobile Service