Visual Studio Emulator for Android (VSEmu) là bộ công giả lập thiết bị Android kèm với Visual Studio 2015 cung cấp môi trường kiểm thử các ứng dụng Android một cách tối ưu về tốc độ cũng như hiệu xuất do sử dụng hệ máy x86 trên Hyper-V của Windows. Hỗ trợ tốt cho Visual Studio (Xamarin, C++, Cordova,…) và các IDE khác (Android Studio, Eclipse,…).

Tuy nhiên, nó không hỗ trợ Google Play Services hay nói cách khác những các tính năng sử dụng các dịch vụ của Google trên ứng dụng của bạn như GMaps, G+, Youtube,… sẽ không hoạt động trên trình giả lập này.

IC808642

Để cài đặt Google Play Services trên VSEmu ta làm theo các bước sau:

1. Khởi động VSEmu for Android với quyền Admin và chạy một image, ví dụ ở đây ta có 4.7″ XHDPI Phone (API Level 21, Lollipop 5.0)

Screenshot 2015-11-05 17.09.55

2. Download Google Gapps tại www.teamandroid.com/gapps, chú ý tải về đúng với phiên bản Android của trình giả lập, ở đây là Gapps CyanogenMod 12 (gapps-lp-20141109-signed.zip)- ứng với Android 5.0 – Lollipop

3. Mở Additional Tools trên Emulator ( Untitled ) -> SD Card -> Browse đến một thư mục nào đó trên máy tính -> Chọn “Pull from SD Card”

4. Copy file zip tải ở trên vào thư mục “…\SD\0\Download”, sau đó quay trở lại Emulator và chọn Push to SD Card

5. Mở Commmand Prompt và trỏ đến “sdk\platform-tools” trong thư mục Android SDK của bạn, và chạy lệnh adb devices

6. Tiếp theo chạy lện, adb shell để truy cập vào Emulator

7. Kiểm tra tập tin gapps đã có trong thư mục Download bằng lệnh: ls /sdcard/Download

8. Sau cùng chạy lệnh install_zip.sh /sdcard/Download/<flashablezip>.zip

Screenshot 2015-11-05 17.15.20

9. Sau khi quá trình cài đặt thành công, khởi động lại Emulator, và bạn sẽ thấy tiến trình cài đặt hoàn tất.

Bạn có thể gặp một số thông báo lỗi từ các ứng dụng Google, bạn cứ việc bỏ qua và làm tiếp theo hướng dẫn

10. Bạn đăng nhập tài khoản Google để truy cập vào Google play và update Google Play Services

Screenshot (2)

11. Tiếp theo, vào Google Play, chọn Settings, bạn click liên tục vào mục “Build version”, sẽ được thông báo như bên dướiScreenshot (6)

12. Sau đó bạn khởi động lại Emulator, chọn Update toàn bộ app trong Google Play, bỏ qua các thông báo lỗi (nếu có)

Bây giờ bạn có thể chạy các ứng dụng có sử dụng Goolge Maps hay Youtube rồi đấy.

Screenshot (10)