Bài viết hướng dẫn xây dựng một ứng dụng web ASP.NET Core trên hệ điều hành Ubuntu 16.04 và sử dụng Visual Studio Code để soạn thảo code và debug.

Cài đặt Visual Studio Code và C# Entenstion

Visual Studio Code là trình soạn thảo code (code editor) open-source miễn phí và hỗ trợ trên nhiều nền tảng hệ điều hành (Windows, Linux, MacOS,…) với các tiện ích và thư viện hỗ trợ trên nhiều ngôn ngữ lập trình.

Để cài đặt Visual Studio Code, truy cập vào địa chỉ: https://code.visualstudio.com/ và tải package cài đặt tương ứng cho máy của bạn.
Install VS Code
Khởi động Visual Studio Code và vào mục Extensions

Extension View icon

Sau đó tìm và cài đặt và Enable C# Extension C# extension

Cài đặt môi trường phát triển

Mở Terminal, nhập lệnh sudo -i, và nhập mật khẩu để vào quyền root. Và chạy các lệnh sau để cài đặt môi trường phát triển

Cài đặt .Net Core

Thêm dotnet apt-get feed

Cài đặt .Net Core SDK

* Tham khảo tại: https://www.microsoft.com/net/core#ubuntu

Cài đặt nodejs và npm

Cài đặt Yeoman, bower, grunt, gulp…

Cài đặt ASP.NET Project generator

Tạo Project ASP.NET Core đầu tiên

Tạo Project ASP.NET HelloWorld với sử dụng Yeoman generator

Mở Terminal, trỏ tới thư mục muốn lưu trử Project sau đó gõ lệnh

yo aspnetDùng các phím mũi tên và enter để chọn template, ở đây mình chọn Web Application Basicscreenshot-15 Tương tự, UI Framework chọn Bootstrap, sau đó nhập tên project là HelloWorld screenshot-16

Chạy thử ứng dụng Web ASP.NET

Tiếp tục trên Terminal, trỏ tới thư mục HelloWorld bằng lệnh cd, sau bạn gõ lần lượt các lệnh:

dotnet run
Sau khi quá trình biên dịch kết thúc, ứng dụng của bạn sẽ được chạy trên đường dẫn mặc định là http://localhost:5000
run aspnetKết quả

aspnet on ubuntu

Soạn thảo và Debug project ASP.NET Core với Visual Studio Code

Sau khi quá trình khởi tạo hoàn tất, trỏ tới thư mục HelloWorld và mở project vừa tạo với Visual Studio Code với lệnh

vs code helloworldVào mục Debug và chọn Config, sau đó chọn .NET Core trong phần Select Environment

debug configSau đó ta có file mới tên là launch.json được mở, đây là tập tin cấu hình chế độ debug ứng dụng của bạn, chỉnh sửa tập tin bằng cách thay thế các chuỗi như sau:

  • Thay <project-name.dll> bằng HelloWorld.dll
  • Thay <target-framework> bằng netcoreapp1.0

captureNhấn biểu tượng Start Debugging để chạy ứng dụng, trong lần đầu tiên VS Code có thể yêu cầu bạn cấu hình Task Runner

captureở đây mình chọn .NET Core

Task RunnerVà đây là kết quả

debug result