[email protected]

Training Lập trình ứng dụng đa nền tảng bằng C# với Xamarin Forms

xamarinbootcamp

Khóa học miễn phí dành cho các bạn muốn tìm hiểu về cách xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng (Android, iOS và Windows) với công nghệ Xamarin Forms sử dụng ngôn ngữ lập trình C#.

Thông tin khóa học:
* Thời gian: 18:30 – 20:30 mỗi tối thứ 3, từ 23/11 – 24/12/2016
* Gồm 4 buổi học và 1 buổi Hackathon
* Địa điểm: Lầu 12, Văn phòng Microsoft Vietnam, 93 Nguyễn Du, Q1, HCM

Yêu cầu của khóa học:
* Có kiến thức lập trình C# hướng đối tượng
* Có hiểu biết về lập trình ứng dụng di động
* Cam kết tham gia các đầy đủ buổi học và làm các bài tập ở nhà

Bạn sẽ được gì sau khóa học:
* Hiểu biết về môi trường lập trình ứng dụng với Xamarin Forms.
* Tạo được các ứng dụng đa nền tảng Android, iOS, Windows cơ bản.
* Làm tiền đề để có thể phát triển các ứng dụng cao hơn trên môi trường Xamarin

Ai có thể học khóa học này:
* Dành cho các bạn có định hướng theo lập trình ứng dụng di động
* Dự kiến lớp chỉ dành riêng cho các bạn phù hợp, tối đa 30 bạn.

Link đăng ký: http://bit.ly/xamarin-labs Hạn đăng ký tới 20-11-2016

Nội dung:

Buổi 1 (23-11-2016): Giới thiệu về Xamarin và Xamarin.Forms

 • Giới thiệu khóa học
 • Xamarin là gì?
 • Tại sao là Xamarin Forms?
 • Tạo ứng dụng Xamarin Forms đầu tiên
 • Thử thách: Trải nghiệm cách Build & chạy các ứng dụng tiêu biểu trên Xamarin Forms.
 • Hỏi đáp.

Buổi 2 (29-11-2016): Thiết kế giao diện người dùng với XAML & DataBinding

 • Giới thiệu về XAML
 • Tìm hiểu về các Layout và Control
 • Sử dụng ListView và ViewCell
 • Tìm hiểu về cơ chế Data Binding
 • Thực hành tạo ứng dụng Danh bạ đơn giản

Buổi 3 (06-12-2016): Làm quen với mô hình MVVM

 • Giới thiệu về MVVM (Model-View-ViewModel)
 • Model là gì?
 • View là gì?
 • ViewModel là gì?
 • Sử dụng Command
 • Cài đặt MVVM cho ứng dụng Danh Bạ

Buổi 4 (13-12-2016): Tìm hiểu về tùy chỉnh giao diện và các tính năng khác của Xamarin Forms

Buổi 5 (20-12-2016): Mini hackathon, hướng dẫn đăng tải ứng dụng

Một số hình ảnh tại buổi training