Facebook Audience Network một trong những kênh kiếm tiền online đối trọng với Google Admob (Adsense), cho phép bạn kiếm tiền qua việc chạy các thông tin quảng cáo qua ứng dụng di động, video hoặc trang web. Bài viếc này không đi chi tiết về cách kiếm tiền online (MMO), mà tập trung vào việc sử dụng Renderer và DependencyService trên Xamarin Forms để hiện thị quảng cáo từ Facebook Audience Network.
Trước bạn hiểu khái quát về chạy quảng cáo và thu lợi nhuận bằng cách hiện thị các loại quảng cáo khác nhau trên ứng dụng, khi người dùng tương tác với quảng cáo đó, như xem, click hoặc cài đặt các ứng dụng mà bạn đang quảng cáo bạn sẽ thể thu lại bằng tiền $. Đối với Facebook Audience Network bạn sẽ có 3 loại quảng cáo như sau:

  • Banner: Loại quảng cáo dạng hình ảnh, xuất hiện ở một vị trí cố định nào đó trên màn hình giao diện. Loại quảng cáo này thường có quy định kích thước cụ thể. Thường được dùng nhất là 320 x 50
  • Interstitial: Loại quảng cáo hiển thị full toàn bộ màn hình. Hiện Facebook Audience Network chưa hỗ trợ quảng cáo dạng video.
  • Native: Loại quảng cáo mà bạn có thể tùy chỉnh, lòng ghép vào các thành phần giao diện một cách tự nhiên nhất có thể.

Phần đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hiện thị quảng cáo dạng Banner trên Xamarin Forms bằng cách viết Renderer

Bước 1: Chuẩn bị

Do bộ thư viện Facebook Audience Network SDK dành cho Android chỉ hỗ trợ cho ứng dụng cài đặt Xamarin.Android.Support.Design từ phiên bản 23.4.0.1 trở lên. Hiện tại chỉ có phiên bản Xamarin.Forms 2.3.4 và Xamarin.Android 7 mới hộ trợ việc update bộ Xamarin.Android.Support.Design. Và cả 2 phiên bản trên đều hiện đang chưa stable, bạn nên cân nhắc trước khi update.

1. Update Xamarin với Beta Channel

http://68.media.tumblr.com/3f837894abb85cbb27837fdbf6ec6b0f/tumblr_inline_odgns0pkn91qzumo9_500.png

https://blog.xamarin.com/xamarin-android-7-0-now-with-more-nougat/

2. Tạo mới Project Xamarin Forms PCL

3. Update thư viện Xamarin Forms 2.3.4.192 (Prerelease)

Chọn Tools > NuGet Package Manager > Manage NuGet Packages for Solution. Chọn Updates và check vào Include prerelease, sau đó chọn Xamarin Forms và chọn update cho toàn bộ projects có trong solution.

4. Update thư viện Xamarin Android Support Design (23.4.0.1)

Tương tự bạn update bộ thư viện Xamarin Android Support Design của project Android lên 23.4.0.1. Nuget sẽ tự động cài đặt các bộ thư viện liên quan.

5. Tiếp theo bạn cài dặt Facebook Audience Network SDK

Xamarin Android qua nuget: https://www.nuget.org/packages/Xamarin.Facebook.AudienceNetwork.Android/

Xamarin iOS qua Component Store: https://components.xamarin.com/view/fbaudiencenetworkios

Bước 2: Tạo custom control để hiện thị Banner Ad bằng renderer

1. Tạo control class trên project PCL

2. Tạo renderer class trên project Android

3. Tạo renderer class trên project iOS

Bước 3: Đăng ký sử dụng Facebook Audience Network

Facebook Developers đăng ký app và tạo mới một quảng cáo dạng Banner sử dụng dịch vụ Facebook Audience Network.

Sau khi tạo Placement thành công bạn sẽ copy lại Placement Id để sử dụng trên ứng dụng.

Bước 4: Thêm control vào giao diện page của Xamarin Forms

Bước 5: Kiểm tra kết quả trên với Test Ad

Kết quả trên iOS

Kết quả trên Android