Social Login with Xamarin Forms

Khuong Nguyen
August 30, 2018 9:30 pm Xamarin Forms

Hướng dẫn cơ bản để cài đặt chức năng đăng nhập với tài khoản mạng xã hội trên ứng dụng Xamarin Forms (Android, iOS) sử dụng SDK “chính chủ” của Facebook, Google. Hướng dẫn này tạm dừng lại ở bước xác thực trên phía ứng dụng, còn việc sử dụng tài khoản mạng xã hội[…]

Continue reading

Xamarin Android – Integrating Google Sign-In

Khuong Nguyen
December 19, 2016 4:06 pm Xamarin Android

Bài viết hướng dẫn thêm chức năng đăng nhập với tài khoản Google để lấy thông tin và sử dụng như một user cho ứng dụng Xamarin Android. Cấu hình ứng dụng Mở tập tin AndroidManifest.xml của project Xamarin Android của bạn, thêm vào các thẻ uses-permission bên dưới và hãy ghi nhớ namespace package[…]

Continue reading

[F5-6th] Build People# Mobile App – Tạo trang đăng ký và đăng nhập – Phần 2

Khuong Nguyen
November 16, 2016 12:11 am

Tiếp theo phần trước với việc tạo trang đăng nhập và đăng ký, phần này ta sẽ sử dụng HttpClient để gửi nhận Request tới các API và sử dụng Binding để xử lý thông tin input từ phía người dùng.[…]

Continue reading

[F5-5th] Build People# Mobile App – Tạo trang đăng ký và đăng nhập – Phần 1

Khuong Nguyen
November 14, 2016 1:09 am Xamarin, Xamarin Android, Xamarin iOS

Bài trước ta đã tạo thành công 2 API Login và Register phía backend, nay ta trở lại với ứng dụng trên Xamarin để thiết kế 2 trang giao diện và gọi nhận dữ liệu từ API.[…]

Continue reading

[F5-4th] Build People# Mobile App – Authenticating JWT in ASP.NET Core WebAPI

Khuong Nguyen
October 22, 2016 10:04 pm ASP.NET Core

Bài viết hôm nay tiếp tục làm việc trên project People# và mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách tạo lập các API liên quan đến tài khoản người dùng như đăng nhập (login), đăng ký (register) và cách bảo vệ các API khác qua cơ chế xác thực với JWT token. Bước 1:[…]

Continue reading

[F5-3nd] Build People# Mobile App – Tạo trang danh bạ

Khuong Nguyen
October 16, 2016 9:13 am Visual Studio, Xamarin, Xamarin Android, Xamarin iOS

Bài trước chúng ta đã tạo thành công API lấy danh sách danh bạ trong CSDL, API trả về theo dạng JSON với phương thức GET. Bài hôm nay ta sẽ tìm hiểu các bước xây dựng một View đầu tiên trên Android và iOS để hiện thị danh sách Contact trong danh bạ[…]

Continue reading

[F5-2nd] Build People# Mobile App – Tạo API đơn giản với ASP.NET Core

Khuong Nguyen
September 15, 2016 2:07 pm ASP.NET Core, Azure

ASP.NET Core là nền tảng xây dựng ứng dụng web ASP.NET mới nhất của Microsoft, kế thừa ASP.NET MVC 4, và còn hơn thế với việc sử dụng dotnet core hoàn toàn open-source và tương thích hầu hết với các nền tảng hạ tầng từ Windows đến Linux. Tiếp theo chuỗi bài “Build People# Mobile[…]

Continue reading

[F5-1st] Build People# Mobile App – Init Projects

Khuong Nguyen
September 11, 2016 9:29 am ASP.NET Core, Azure, Xamarin, Xamarin Android, Xamarin iOS

Chuổi bài viết hướng dẫn xây dựng một ứng dụng đa nền tảng trên Android, iOS và UWP với Xamarin & Visual Studio sử dụng Azure làm Backend. Chi tiết ứng dụng: People# (Dự trên một pre-build app tên Acquaint của Xamarin: https://www.xamarin.com/prebuilt) People# là một ứng dụng quản lý danh bạ trên nền tảng[…]

Continue reading

Azure Mobile Services – P1 Giới thiệu

Khuong Nguyen
July 6, 2015 5:04 pm Azure

Microsoft Azure Mobile Services là một dịch vụ được Azure thiết kế để khai thác tài nguyên và phát triển các ứng dụng di động cao chức năng sử dụng điện toán đám mây Azure. Mobile services mang đến bộ các dịch vụ của Azure cần thiết để xây dựng backend cho ứng dụng, trong[…]

Continue reading

Universal Windows Platform – Giới thiệu

Khuong Nguyen
June 5, 2015 4:07 pm Windows

Windows 10, thế hệ hệ điều hành tiếp theo và cũng là cuối cùng của Microsoft được xây dựng dựa trên hàng triệu đóng góp ý kiến của người dùng và các nhà phát triển, với nhiều hứa hẹn cho người dùng “It’s familiar, It’s productive, It’s personal, It’s flexible”. Còn đối với các lập[…]

Continue reading
Load more posts