Hello Visual Studio for Mac (Preview)

Khuong Nguyen
November 17, 2016 2:58 pm ASP.NET Core, Visual Studio, Xamarin, Xamarin Android, Xamarin iOS

Ở sự kiện Connect(); của Microsoft tối qua đã chính thức ra mắt phiên bản dùng thử của Visual Studio trên hệ điều hành MacOS, sau đây là những đặc điểm và hướng dẫn cài đặt Visual Studio for Mac.[…]

Continue reading

[F5-4th] Build People# Mobile App – Authenticating JWT in ASP.NET Core WebAPI

Khuong Nguyen
October 22, 2016 10:04 pm ASP.NET Core

Bài viết hôm nay tiếp tục làm việc trên project People# và mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách tạo lập các API liên quan đến tài khoản người dùng như đăng nhập (login), đăng ký (register) và cách bảo vệ các API khác qua cơ chế xác thực với JWT token. Bước 1:[…]

Continue reading

[F5-2nd] Build People# Mobile App – Tạo API đơn giản với ASP.NET Core

Khuong Nguyen
September 15, 2016 2:07 pm ASP.NET Core, Azure

ASP.NET Core là nền tảng xây dựng ứng dụng web ASP.NET mới nhất của Microsoft, kế thừa ASP.NET MVC 4, và còn hơn thế với việc sử dụng dotnet core hoàn toàn open-source và tương thích hầu hết với các nền tảng hạ tầng từ Windows đến Linux. Tiếp theo chuỗi bài “Build People# Mobile[…]

Continue reading

[F5-1st] Build People# Mobile App – Init Projects

Khuong Nguyen
September 11, 2016 9:29 am ASP.NET Core, Azure, Xamarin, Xamarin Android, Xamarin iOS

Chuổi bài viết hướng dẫn xây dựng một ứng dụng đa nền tảng trên Android, iOS và UWP với Xamarin & Visual Studio sử dụng Azure làm Backend. Chi tiết ứng dụng: People# (Dự trên một pre-build app tên Acquaint của Xamarin: https://www.xamarin.com/prebuilt) People# là một ứng dụng quản lý danh bạ trên nền tảng[…]

Continue reading

Working with Multiple Environments with ASP.NET Core & Azure

Khuong Nguyen
September 9, 2016 2:16 am ASP.NET Core, Azure

Quy trình phát triển và vận hành phần mềm hay hệ thống (DevOps) thường được chia làm nhiều giai đoạn phát triển như dev, test, product,… Để đảm bảo quá trình phát triển và vận hành không bị gián đoạn, ta nên chia làm nhiều môi trường để vận hành sản phẩm. Ví dụ ta[…]

Continue reading

Đổi tên các Membership Tables tạo bởi ASP.NET Identity

Khuong Nguyen
August 22, 2016 10:40 pm ASP.NET, ASP.NET Core, Azure

ASP.NET Identity là thư viện hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý người dùng và xác thực tài khoản, hỗ trợ cho hầu hết các ASP.NET Framework như ASP.NET MVC, Web Forms, Web Pages, Web API, and SignalR. ASP.NET Identity ngoài ra còn cung cấp các cơ chế như phân quyền (roles) và hỗ[…]

Continue reading
Load more posts