[F5-2nd] Build People# Mobile App – Tạo API đơn giản với ASP.NET Core

Khuong Nguyen
September 15, 2016 2:07 pm ASP.NET Core, Azure

ASP.NET Core là nền tảng xây dựng ứng dụng web ASP.NET mới nhất của Microsoft, kế thừa ASP.NET MVC 4, và còn hơn thế với việc sử dụng dotnet core hoàn toàn open-source và tương thích hầu hết với các nền tảng hạ tầng từ Windows đến Linux. Tiếp theo chuỗi bài “Build People# Mobile[…]

Continue reading

[F5-1st] Build People# Mobile App – Init Projects

Khuong Nguyen
September 11, 2016 9:29 am ASP.NET Core, Azure, Xamarin, Xamarin Android, Xamarin iOS

Chuổi bài viết hướng dẫn xây dựng một ứng dụng đa nền tảng trên Android, iOS và UWP với Xamarin & Visual Studio sử dụng Azure làm Backend. Chi tiết ứng dụng: People# (Dự trên một pre-build app tên Acquaint của Xamarin: https://www.xamarin.com/prebuilt) People# là một ứng dụng quản lý danh bạ trên nền tảng[…]

Continue reading

Working with Multiple Environments with ASP.NET Core & Azure

Khuong Nguyen
September 9, 2016 2:16 am ASP.NET Core, Azure

Quy trình phát triển và vận hành phần mềm hay hệ thống (DevOps) thường được chia làm nhiều giai đoạn phát triển như dev, test, product,… Để đảm bảo quá trình phát triển và vận hành không bị gián đoạn, ta nên chia làm nhiều môi trường để vận hành sản phẩm. Ví dụ ta[…]

Continue reading

Sử dụng MySQL in-app (Preview) với Azure

Khuong Nguyen
August 23, 2016 2:35 pm Azure

Chức năng MySQL in-app (Preview) giúp cài đặt hệ quản trị CSDL MySql ngay trên Azure App Service platform. Bạn không cần phải khai báo một dịch vụ cụ thể nào khác, chỉ cẩn bật chức năng “MySQL in-app(Preview)” trong lúc tạo hoặc thêm chức năng vào web app có sẵn. Với MySQL bạn có thể:[…]

Continue reading

Đổi tên các Membership Tables tạo bởi ASP.NET Identity

Khuong Nguyen
August 22, 2016 10:40 pm ASP.NET, ASP.NET Core, Azure

ASP.NET Identity là thư viện hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý người dùng và xác thực tài khoản, hỗ trợ cho hầu hết các ASP.NET Framework như ASP.NET MVC, Web Forms, Web Pages, Web API, and SignalR. ASP.NET Identity ngoài ra còn cung cấp các cơ chế như phân quyền (roles) và hỗ[…]

Continue reading

Install MongoDB on a Linux VM

Khuong Nguyen
August 9, 2016 12:45 am Azure

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở và NoSQL hàng đầu. Bài viết hướng dẫn tạo mới một máy ảo Linux Virtual Machine (VM) chạy CentOS trên Azure, sau đó là cài đặt và cấu hình MongoDB.[…]

Continue reading

Đưa ‘Chim’ Lên Azure trong 5 phút

Khuong Nguyen
May 9, 2016 11:39 am Azure, Students

[…]

Continue reading

Azure Mobile Services – P1 Giới thiệu

Khuong Nguyen
July 6, 2015 5:04 pm Azure

Microsoft Azure Mobile Services là một dịch vụ được Azure thiết kế để khai thác tài nguyên và phát triển các ứng dụng di động cao chức năng sử dụng điện toán đám mây Azure. Mobile services mang đến bộ các dịch vụ của Azure cần thiết để xây dựng backend cho ứng dụng, trong[…]

Continue reading
Load more posts