Làm gì để phát triển ứng dụng Windows 10

Khuong Nguyen
August 17, 2015 10:27 pm Windows

Hiện tại Windows 10 đã chính thức ra mắt kèm theo bộ công cụ phát triển ứng dụng, vậy những gì bạn cần có để bắt đầu phát triển một ứng dụng gồm: Máy tính cài hệ điều hành Windows 10, tất nhiên. Windows 10 SDK Dev Center và Store Đầu tiên là cài đặt[…]

Continue reading

Universal Windows Platform – Giới thiệu

Khuong Nguyen
June 5, 2015 4:07 pm Windows

Windows 10, thế hệ hệ điều hành tiếp theo và cũng là cuối cùng của Microsoft được xây dựng dựa trên hàng triệu đóng góp ý kiến của người dùng và các nhà phát triển, với nhiều hứa hẹn cho người dùng “It’s familiar, It’s productive, It’s personal, It’s flexible”. Còn đối với các lập[…]

Continue reading

Universal Windows Apps – Bài 4: Layout controls

Khuong Nguyen
March 30, 2015 11:19 pm Windows

Building Universal Windows Apps với C#/XAML, dựa trên một khóa học cùng tên trên MVA, hướng dẫn các bạn xây dựng ứng dụng Universal bằng C# và XAML. Đối tượng: Lập trình viên Windows Store, Windows Phone. Các khóa học tham khảo: Programming in C# JumpStart Essentials of Developing Building Windows Store Apps with C#/XAML[…]

Continue reading

Universal Windows Apps – Bài 3: Xaml & Controls

Khuong Nguyen
March 30, 2015 11:05 pm Windows

Building Universal Windows Apps với C#/XAML, dựa trên một khóa học cùng tên trên MVA, hướng dẫn các bạn xây dựng ứng dụng Universal bằng C# và XAML. Đối tượng: Lập trình viên Windows Store, Windows Phone. Các khóa học tham khảo: Programming in C# JumpStart Essentials of Developing Building Windows Store Apps with C#/XAML[…]

Continue reading

Universal Windows Apps – Bài 2: Code sharing

Khuong Nguyen
March 23, 2015 8:59 pm Windows

Building Universal Windows Apps với C#/XAML, dựa trên một khóa học cùng tên trên MVA, hướng dẫn các bạn xây dựng ứng dụng Universal bằng C# và XAML. Đối tượng: Lập trình viên Windows Store, Windows Phone. Các khóa học tham khảo: Programming in C# JumpStart Essentials of Developing Building Windows Store Apps with C#/XAML Advanced[…]

Continue reading

Universal Windows Apps – Bài 1: Giới thiệu

Khuong Nguyen
March 23, 2015 8:49 pm Windows

Building Universal Windows Apps với C#/XAML, dựa trên một khóa học cùng tên trên MVA, hướng dẫn các bạn xây dựng ứng dụng Universal bằng C# và XAML. Đối tượng: Lập trình viên Windows Store, Windows Phone. Các khóa học tham khảo: Programming in C# JumpStart Essentials of Developing Building Windows Store Apps with C#/XAML[…]

Continue reading

Đăng ký tài khoản Windows Dev Center

Khuong Nguyen
March 23, 2015 4:16 pm Students, Windows, Xamarin

Để có thể đưa ứng dụng Windows và Windows Phone của bạn đến được tay người dùng bước đầu tiên bạn phải đăng tải chúng lên Store và muốn làm được điều đó bạn cần phải có một tài khoản Developer của Windows Dev Center.[…]

Continue reading
Load more posts