Xamarin Android – Integrating Google Sign-In

Khuong Nguyen
December 19, 2016 4:06 pm Xamarin Android

Bài viết hướng dẫn thêm chức năng đăng nhập với tài khoản Google để lấy thông tin và sử dụng như một user cho ứng dụng Xamarin Android. Cấu hình ứng dụng Mở tập tin AndroidManifest.xml của project Xamarin Android của bạn, thêm vào các thẻ uses-permission bên dưới và hãy ghi nhớ namespace package[…]

Continue reading

Hello Visual Studio for Mac (Preview)

Khuong Nguyen
November 17, 2016 2:58 pm ASP.NET Core, Visual Studio, Xamarin, Xamarin Android, Xamarin iOS

Ở sự kiện Connect(); của Microsoft tối qua đã chính thức ra mắt phiên bản dùng thử của Visual Studio trên hệ điều hành MacOS, sau đây là những đặc điểm và hướng dẫn cài đặt Visual Studio for Mac.[…]

Continue reading

[F5-5th] Build People# Mobile App – Tạo trang đăng ký và đăng nhập – Phần 1

Khuong Nguyen
November 14, 2016 1:09 am Xamarin, Xamarin Android, Xamarin iOS

Bài trước ta đã tạo thành công 2 API Login và Register phía backend, nay ta trở lại với ứng dụng trên Xamarin để thiết kế 2 trang giao diện và gọi nhận dữ liệu từ API.[…]

Continue reading

[F5-3nd] Build People# Mobile App – Tạo trang danh bạ

Khuong Nguyen
October 16, 2016 9:13 am Visual Studio, Xamarin, Xamarin Android, Xamarin iOS

Bài trước chúng ta đã tạo thành công API lấy danh sách danh bạ trong CSDL, API trả về theo dạng JSON với phương thức GET. Bài hôm nay ta sẽ tìm hiểu các bước xây dựng một View đầu tiên trên Android và iOS để hiện thị danh sách Contact trong danh bạ[…]

Continue reading

[F5-1st] Build People# Mobile App – Init Projects

Khuong Nguyen
September 11, 2016 9:29 am ASP.NET Core, Azure, Xamarin, Xamarin Android, Xamarin iOS

Chuổi bài viết hướng dẫn xây dựng một ứng dụng đa nền tảng trên Android, iOS và UWP với Xamarin & Visual Studio sử dụng Azure làm Backend. Chi tiết ứng dụng: People# (Dự trên một pre-build app tên Acquaint của Xamarin: https://www.xamarin.com/prebuilt) People# là một ứng dụng quản lý danh bạ trên nền tảng[…]

Continue reading

Google Play Services trên VS Emulator

Khuong Nguyen
November 5, 2015 5:41 pm Xamarin, Xamarin Android

Visual Studio Emulator for Android (VSEmu) là bộ công giả lập thiết bị Android kèm với Visual Studio 2015 cung cấp môi trường kiểm thử các ứng dụng Android một cách tối ưu về tốc độ cũng như hiệu xuất do sử dụng hệ máy x86 trên Hyper-V của Windows. Hỗ trợ tốt cho Visual[…]

Continue reading

Android với C# P3 – Android Fundamentals

Khuong Nguyen
March 24, 2015 5:56 pm Xamarin Android

Activity Lifecycle Activity là thành phần cơ bản trong một ứng dụng Android, trên một phần mềm truyền thống khi chạy chương trình thì các lệnh được viết trong phương thức main sẽ được gọi và thực thi, còn đối với ứng dụng Android thì thay vào đó là Activity. Một chu trình sống (lifecycle)[…]

Continue reading

Android với C# P2 – Hello World

Khuong Nguyen
March 19, 2015 8:32 pm Xamarin, Xamarin Android

Hello World Để bắt đầu tạo một ứng dụng Android bằng Xamarin Studio (nếu cần trình IDE mạnh mẽ hơn thì có thể dùng Visual Studio) ta vào File -> New -> Solution -> Chọn Android Application -> Đặt tên cho Solution Một solution dùng để chứa nhiều project, tập tin solution có phần mở[…]

Continue reading
Load more posts