Hello Visual Studio for Mac (Preview)

Khuong Nguyen
November 17, 2016 2:58 pm ASP.NET Core, Visual Studio, Xamarin, Xamarin Android, Xamarin iOS

Ở sự kiện Connect(); của Microsoft tối qua đã chính thức ra mắt phiên bản dùng thử của Visual Studio trên hệ điều hành MacOS, sau đây là những đặc điểm và hướng dẫn cài đặt Visual Studio for Mac.[…]

Continue reading

[F5-5th] Build People# Mobile App – Tạo trang đăng ký và đăng nhập – Phần 1

Khuong Nguyen
November 14, 2016 1:09 am Xamarin, Xamarin Android, Xamarin iOS

Bài trước ta đã tạo thành công 2 API Login và Register phía backend, nay ta trở lại với ứng dụng trên Xamarin để thiết kế 2 trang giao diện và gọi nhận dữ liệu từ API.[…]

Continue reading

[F5-3nd] Build People# Mobile App – Tạo trang danh bạ

Khuong Nguyen
October 16, 2016 9:13 am Visual Studio, Xamarin, Xamarin Android, Xamarin iOS

Bài trước chúng ta đã tạo thành công API lấy danh sách danh bạ trong CSDL, API trả về theo dạng JSON với phương thức GET. Bài hôm nay ta sẽ tìm hiểu các bước xây dựng một View đầu tiên trên Android và iOS để hiện thị danh sách Contact trong danh bạ[…]

Continue reading

[F5-1st] Build People# Mobile App – Init Projects

Khuong Nguyen
September 11, 2016 9:29 am ASP.NET Core, Azure, Xamarin, Xamarin Android, Xamarin iOS

Chuổi bài viết hướng dẫn xây dựng một ứng dụng đa nền tảng trên Android, iOS và UWP với Xamarin & Visual Studio sử dụng Azure làm Backend. Chi tiết ứng dụng: People# (Dự trên một pre-build app tên Acquaint của Xamarin: https://www.xamarin.com/prebuilt) People# là một ứng dụng quản lý danh bạ trên nền tảng[…]

Continue reading
Load more posts